We współpracy z organizatorami projektu “One Book One Learner Project” przeprowadziliśmy serię warsztatów adresowanych do nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej Sonop Primary School. U podstaw projektu stoi fakt, iż uczniowie mają duże trudności w nauce matematyki.

Ten wyjątkowy projekt przyniósł świetne efekty w całej RPA. Dzięki niemu uczniowie dowiedzieli się, że matematyka to język jak każdy inny. Poza tym nauczyli się jak korzystać z własnych słowniczków matematycznych, które ułatwią im zrozumienie terminologii matematycznej.

Naszym celem była pomoc lokalnej społeczności poprzez ułatwienie nauczania matematyki z wykorzystaniem najnowszej technologii.

Wśród uczniów klasy siódmej aż 92% z nich poprawiło swoje wyniki w szkole o średnio 26%.