We współpracy z organizacją non-profit Better Living Foundation, DLA Investments SA wsparła finansowo seminaria edukacyjne dla uczniów naszej miejscowej szkoły podstawowej Sonop Primary School. Seminaria poświęcone były tematyce narkotyków.

Poprzez edukację ożywiamy naszą lokalną wspólnotę dając młodzieży szeroki dostęp do wiedzy.

Więcej szczegółów (po angielsku) na stronie www.betterlivingfdn.co.za